UVP ČR
 
 Informace o UVP ČR
   Co je UVP ČR
   Předmět činnosti
   Etický kodex
   Seznam členů
 
 Kontaktní údaje
 
 Legislativa
   Právní předpisy
   Normy
   TNI
 
 Bezpečnostní rada VP
   Doporučení BR
 
 Informace
   UVP radí
   Výkladové dokumenty

 

 Vzdělávání
   Standardy VP
   Učební texty
 
 Projekty
 
 Partnerství
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Předmět, cíle a zaměření činnosti

    Cílem a účelem UVP, jako reprezentativního sdružení podnikatelů v oblasti výtahového průmyslu ČR, je v souladu s veřejným zájmem a platnými právními předpisy, při plném respektování právní úpravy hospodářské soutěže v ČR a EU

 • podporovat a chránit legitimní zájmy svých členů

 • přispívat k rozvoji výtahového průmyslu v ČR, ke zvyšování kvality dodávaných zařízení výtahového průmyslu a provádění jejich servisu s cílem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů těchto zařízení

 • dbát o vzájemné korektní vztahy mezi svými členy i vůči třetím osobám

 • podporovat a rozšiřovat znalosti členů, jejich informovanost a odbornou přípravu s cílem důsledného dodržování platných právních předpisů v oboru podnikání

K dosažení těchto cílů bude UVP

 • platformou pro formulaci společných názorů a doporučení ke stimulaci zvyšování úrovně jakosti zařízení a služeb, stanovení nezbytných norem jakosti a podmínek technické politiky žádoucích z hlediska veřejného zájmu,

 • spolupracovat se státními orgány, veřejnými institucemi a dalšími subjekty při shromažďování podkladů i formulaci návrhů technických norem a potřebných opatření,

 • usilovat o rozvoj mezinárodní i regionální spolupráce ve vytčené oblasti technické normalizace, vč. převzetí a praktického uplatňování kompetencí potřebných pro prohlubování kvality výtahového průmyslu v ČR

 • podporovat a iniciovat odborná školení pro mladé nastupující pracovníky vč. poskytování příležitostí odborného výcviku a utváření systému celoživotního odborného vzdělávání,

 •  dbát o žádoucí publicitu výtahového oboru,

 • v zájmu zajištění bezpečného provozu dbát o soustavné zvyšování kvality služeb a výrobků poskytovaných svými členy,

 • poskytovat svým členům informace o nových právních předpisech, technických normách, směrnicích EU, nových technických poznatcích a postupech, poznatcích vědy a techniky využitelných pro členy

 

 

© UVP ČR, 2008