Zpět

Základní technické normy, vztahující se na konstrukci, výrobu, uvádění na trh, servis a používání výtahů

Označení a číslo

/třídící znak/

Název normativního dokumentu

Účinnost Vydání

Změna

ČSN EN 12385-3+A1

/02 4302/  *

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 3: Informace pro používání a údržbu

Červenec 2009

ČSN EN 12385-5

/02 4302/  *

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy

Červen 2004

Oprava 1

ČSN 27 4000

 

Elektrické výtahy.

Názvosloví

88/01/01

ČSN 27 4002

 

Bezpečnostní předpisy pro výtahy.   

Provoz a servis výtahů

Leden 2014

ČSN EN 81-1+A3 *

/ 27 4003 /

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních a malých nákladních výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

Červen 2010

Oprava 1 Oprava 2

ČSN EN 81-2+A3 *

/ 27 4003 /

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních a malých nákladních výtahů -  Část 2: Hydraulické výtahy

Červen 2010

Oprava 1 Oprava 2

ČSN EN 81-3+A1 *

/27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

Leden 2009

Oprava 1

Oprava 2

ČSN PCEN/TS 81-11      /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k soustavě norem EN 81

Říjen 2011

ČSN EN 81-21+A1 *         /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

Květen 2013

ČSN EN 81-28 *        /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

Listopad 2003

Oprava 1

ČSN EN 81-31         /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu

Říjen 2010

Oprava 1

ČSN EN 81-40 *     /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob a osob a nákladů

Březen 2009

Oprava 1 Oprava 2

ČSN EN 81-41 *     /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

Červenec 2011

Oprava 1

ČSN EN 81-43 *    /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby

Leden 2010

ČSN EN 81-58 *         /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

Listopad 2003

Oprava 1

ČSN EN 81-70 *     /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Listopad 2003

Oprava 1

Změna A1

ČSN EN 81-71+A1*        /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71:  Výtahy odolné vandalům

Červenec 2007

ČSN EN 81-72 *    /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72:  Požární výtahy

Listopad 2003

Oprava 1

Oprava 2

ČSN EN 81-73 *

 /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73:  Funkce výtahů při požáru

Prosinec 2005

ČSN EN 81-80      /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80:  Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Červen 2004

 

Změna 1

ČSN PCEN/TS 81-76      /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava - Část 76:  Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Květen 2012

ČSN PCEN/TS 81-82      /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82:  Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob s omezenou schopností pohybu

Leden 2009

ČSN PCEN/TS 81-83      /27 4003/

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83:  Předpisy pro výšení odolnosti proti vandalismu

Červen 2010

ČSN 27 4007

 

Bezpečnostní předpisy pro výtahy.

Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

Leden 2014

 

ČSN EN ISO 14798 /27 40008/

Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Metodika posuzování rizik a snižování rizika

Září 2013

ČSN 27 4010

 

Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a chodníků   

Březen 1994

ČSN 27 4011

 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních výtahů.

Rekonstrukce a modernizace výtahů

Červen 2004

Únor 2008

 

Změna 1

ČSN 27 4014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Evakuační výtahy

Únor 2007

 

Oprava 1

Změna 1

ČSN ISO 7465

/27 4081/

Osobní a malé nákladní výtahy – Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T

Leden 2009

ČSN EN 13015+A1*

/27 4090/

Údržba výtahů a pohyblivých schodů. Pravidla pro návody pro údržbu

Leden 2009

ČSN ISO 4344

/27 4015/

Ocelová lana pro elektrické  výtahy

93/09

ČSN ISO 4190-5

/27 4060/

Elektrické výtahy - Část 5: Ovládací prvky,druhy signalizace a další příslušenství

Leden 2013

ČSN EN 12015

/27 4100/

Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a chodníky - Vyzařování

Duben 2005

ČSN EN 12016+A1*

/27 4101/

Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a chodníky - Odolnost

Leden 2009

ČSN 27 4210

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů

Červenec 2004

ČSN ISO 4190-6

/27 4310/

 

Elektrické výtahy.

Část 6: Osobní výtahy pro  bytové domy- navrhování a výběr

92/05

ČSN ISO 4190-1

/27 4315/

Zřizování elektrických výtahů.

Část 1: Výtahy třídy I, II, III a IV

Leden 2013

ČSN ISO 4190-2

/27 4323/

Elektrické výtahy.

Část 2: Výtahy třídy IV

92/10

ČSN ISO 4190-3

/ 27 4333 /

Elektrické výtahy.

Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V

92/09

ČSN EN 115-1*

/27 4802/

 

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých  chodníků – Část 1: Konstrukce a montáž

Říjen 2010

ČSN EN 115-2

/27 4802/

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých  chodníků – Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých  chodníků

Prosinec 2010

ČSN EN 60446

/33 0165/

Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

 

Prosinec 2000

Z1

Březen

2008

ČSN 33 1500

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

Březen 1991

Z1 8.1996

Z2 4.2000

Z3 4.2004

Z4 9.2007

ČSN 33 1600 ed.2

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Listopad 2009

 

 

ČSN 33 2000-4-41 ed2 *

 

Elektrotechnické předpisy

Elektrická zařízení – Část 4-41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Srpen 2007

Z1 4.2010

ČSN EN 60204-1 ed2 *

/33 2200/

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

Červen 2007

Z1 11.2009

ČSN EN 60204-32 ed2 *

/33 2200/

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

Duben 2009

Z1 4.2009

ČSN 33 2570

 

Elektrotechnické předpisy.

Elektrická zařízení výtahů.

89/01/01

Z1/  13.92

Z2/  4.95

ČSN EN 50110-1 * /34 3100/

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Červenec 2005

Oprava 1

Z1 1/2014

ČSN EN 50214 *

/34 7472/

Ploché ohebné kabely s PVC pláštěm

Srpen 2007

Oprava 1

ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb.

Nevýrobní objekty.

Květen 2009

Z1 2/2013

ČSN 73 0804

Požární bezpečnost staveb.

Výrobní objekty.

Únor 2010

Z1 2/2013

ČSN 73 0810

Požární bezpečnost staveb.

Společná ustanovení.

Duben 2009

Z1 5/2012

Z2 2/2013

Z3 6/2013

ČSN 73 0834

Požární bezpečnost staveb.

Změny staveb.

Červec 2000

Z1 7/2011 Z1 2/2013

ČSN 73 0835

Požární bezpečnost staveb.

Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

Duben 2006

Z1 2/2013

ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb.

Kabelové rozvody.

Duben 2009

Z1 2/2013

ČSN EN ISO 12100

/83 3001/

Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné zásady  pro konstrukci. Posouzení rizika a snižování rizika

Červen 2011

ČSN EN 953+A1

/83 3002/

Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky

Srpen 2009

ČSN EN ISO 13857 (EN 294)

/83 3212/

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

Září 2008

Oprava 1