Kontakty

Unie výtahového průmyslu ČR, z.s.

Ječná 505/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 270 22 200

Spolek je zapsaný  ve spolkovém rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod sp, zn, I. 16386

Napište nám