Právní předpisy

Základní právní předpisy vztahující se na konstrukci, výrobu, uvádění na trh, servis a používání výtahů

 

Normy

Základní technické normy, vztahující se na konstrukci, výrobu, uvádění na trh, servis a používání výtahů

TNI

Technická normalizační informace